Inloggenwachtwoord vergeten?
Je bent hier:
  1. Home
  2. Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Netwerkbijeenkomst: alleen + iemand = samen?!

7 juni vindt de volgende netwerkbijeenkomst van Maatschappelijk Netwerk Ede vanaf 14.45 plaats in de Raadszaal van het Raadhuis in Ede. Centraal staat het thema 'Eenzaamheid'. Meer dan 40% van onze medemens geeft aan eenzaam te zijn, waarvan 10% in ernstige tot zeer ernstige mate. In de gemeente Ede is veel gaande op dit gebied en daarom goed om hier met elkaar aandacht aan te besteden tijdens deze netwerkbijeenkomst. Kom ook, denk mee, leer en ontmoet!

lees meer

Netwerkbijeenkomst: Het Hart van de FoodValley

Deze netwerkbijeenkomst van Maatschappelijk Netwerk Ede staat volledig in het teken van de maatschappelijke kant van de FoodValley. Ofwel de verbindende kracht van eten. In de regio Ede zijn we goed in 'Food' en daar mogen we trots op zijn! 15 maart zoomt Anne Otten, coördinator Food van het cluster Gezond & Bewust van de Gemeente Ede met ons in op de kracht van eten voor de Edese samenleving. En met alle deelnemers gaan we elkaar inspireren door onze ervaringen en successen te delen rond de inzet van eten in het Edese sociaal domein. Het sociaal domein is wat ons betreft het Hart van de FoodValley!

lees meer

Netwerkbijeenkomst: Maak van Edenaren eigenaren

Op donderdagmiddag 23 november bent u van harte welkom bij de elfde netwerkbijeenkomst van Maatschappelijk Netwerk Ede. Deze vindt plaats in Zalencentrum de Brink in Bennekom en start vanaf 14.45 uur. Naast het netwerken buigen we ons tijdens het inhoudelijke programma over het thema ‘Maak van Edenaren eigenaren’. De volgende vraag staat centraal: Hoe kunt u de stem van de Edenaar, burgerinitiatieven en/of uw klanten onderdeel maken van de dagelijkse werkpraktijk én de strategische beleidsvorming van uw organisatie? Of uw organisatie nu op vrijwilligers of professionals draait. Spreker is specialist David Wijnperle.

lees meer

Netwerkbijeenkomst: In gesprek met de Edese gebiedsmanagers

Op 21 september staat de volgende netwerkbijeenkomst gepland in het gebouw van Ana Upu in Lunteren. We krijgen de Edese gebiedsmanagers op bezoek, dus we verwachten een goed gevulde zaal! Voor elk van de vier Edese gebieden is sinds twee jaar een gebiedsagenda opgesteld met speer- en aandachtspunten voor het betreffende gebied. De Edese gebiedsmanagers gaan graag met u in gesprek over de successen, de verbeteringen en de toekomstvisie van de Edese gebieden gekoppeld aan de gebiedsagenda's en waar u als grote en kleine maatschappelijke organisaties duidelijk van meerwaarde kunt zijn.

lees meer

Netwerkbijeenkomst: De Waarde(rings)carousel

Donderdagmiddag 1 juni bent u vanaf 14.45 van harte welkom in ROC A12 voor de negende netwerkbijeenkomst van Maatschappelijk Netwerk Ede met als thema: De Waarde(rings)carousel. Naast de ruime mogelijkheid om als maatschappelijke organisaties van de gemeente Ede elkaar te ontmoeten en te netwerken worden u drie uitdagende deelsessies aangeboden. De deelsessies worden tegelijkertijd aangeboden en u bent in de gelegenheid er twee te volgen op basis van uw interesse. De deelsessies staan in het teken van meerwaarde, waardecreatie, impact meting en waardering, dus meld u aan en stap ook in de Waarde(rings)carousel!

lees meer

Netwerkbijeenkomst: Dit mis ik in de gemeente Ede!

Maatschappelijk Netwerk Ede kan terugkijken op een mooi 2016. U hebt onze netwerkbijeenkomsten met veel van u bezocht en we hebben in onze missie om maatschappelijk Ede krachtiger te verbinden daarmee stappen vooruit gezet. 16 maart bent u vanaf 14.45 welkom bij onze volgende netwerkbijeenkomst in Het Kernhuis. Centraal staat wat u met elkaar mist in de gemeente Ede en waar dus kansen liggen.

lees meer