Inloggenwachtwoord vergeten?
Je bent hier:
  1. Home
  2. Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Netwerkbijeenkomst: Verbindingsavond met MKB-Valleiregio

Ja, u heeft het goed gezien. De volgende netwerkbijeenkomst van Maatschappelijk Netwerk Ede organiseren we samen met businessclub MKB-Valleiregio. En ditmaal niet een netwerkmiddag, maar een netwerkavond. Deze gezamenlijke avond organiseren we voor u op donderdag 29 november vanaf 19.30 in het Atrium van de Christelijke Hoeschool Ede. Centraal staat het beste uit twee werelden: het Sociaal Domein én het bedrijfsleven. Want reken maar dat we veel van elkaar kunnen opsteken. U komt toch ook? Zo ja, meld u dan hier gelijk aan voor deze avond.

lees meer

Netwerkbijeenkomst: Het benutten van netwerken in het sociaal domein

Donderdag 20 september staat de 14e netwerkbijeenkomst van Maatschappelijk Netwerk Ede op het menu met als prachtige locatie: De congreszaal van 50|50 hotel Belmont. Het benutten van netwerken in het sociaal domein staat centraal. Of het nu grote, kleine, formele, informele, of specialistische netwerken zijn. Ze hebben ieder hun eigen meerwaarde en belang. We hebben diverse sprekers uitgenodigd om te vertellen over hun netwerk. Denken en handelen vanuit netwerken, of communities is helemaal van deze tijd. Het helpt je organisatiedoelen vorm te geven, aan naamsbekendheid te winnen, projecten op de kaart te zetten, expertise op te bouwen en niet in de laatste plaats professionele relaties op te bouwen.

lees meer

Netwerkbijeenkomst: alleen + iemand = samen?!

7 juni vindt de volgende netwerkbijeenkomst van Maatschappelijk Netwerk Ede vanaf 14.45 plaats in de Raadszaal van het Raadhuis in Ede. Centraal staat het thema 'Eenzaamheid'. Meer dan 40% van onze medemens geeft aan eenzaam te zijn, waarvan 10% in ernstige tot zeer ernstige mate. In de gemeente Ede is veel gaande op dit gebied en daarom goed om hier met elkaar aandacht aan te besteden tijdens deze netwerkbijeenkomst. Kom ook, denk mee, leer en ontmoet!

lees meer

Netwerkbijeenkomst: Het Hart van de FoodValley

Deze netwerkbijeenkomst van Maatschappelijk Netwerk Ede staat volledig in het teken van de maatschappelijke kant van de FoodValley. Ofwel de verbindende kracht van eten. In de regio Ede zijn we goed in 'Food' en daar mogen we trots op zijn! 15 maart zoomt Anne Otten, coördinator Food van het cluster Gezond & Bewust van de Gemeente Ede met ons in op de kracht van eten voor de Edese samenleving. En met alle deelnemers gaan we elkaar inspireren door onze ervaringen en successen te delen rond de inzet van eten in het Edese sociaal domein. Het sociaal domein is wat ons betreft het Hart van de FoodValley!

lees meer

Netwerkbijeenkomst: Maak van Edenaren eigenaren

Op donderdagmiddag 23 november bent u van harte welkom bij de elfde netwerkbijeenkomst van Maatschappelijk Netwerk Ede. Deze vindt plaats in Zalencentrum de Brink in Bennekom en start vanaf 14.45 uur. Naast het netwerken buigen we ons tijdens het inhoudelijke programma over het thema ‘Maak van Edenaren eigenaren’. De volgende vraag staat centraal: Hoe kunt u de stem van de Edenaar, burgerinitiatieven en/of uw klanten onderdeel maken van de dagelijkse werkpraktijk én de strategische beleidsvorming van uw organisatie? Of uw organisatie nu op vrijwilligers of professionals draait. Spreker is specialist David Wijnperle.

lees meer

Netwerkbijeenkomst: In gesprek met de Edese gebiedsmanagers

Op 21 september staat de volgende netwerkbijeenkomst gepland in het gebouw van Ana Upu in Lunteren. We krijgen de Edese gebiedsmanagers op bezoek, dus we verwachten een goed gevulde zaal! Voor elk van de vier Edese gebieden is sinds twee jaar een gebiedsagenda opgesteld met speer- en aandachtspunten voor het betreffende gebied. De Edese gebiedsmanagers gaan graag met u in gesprek over de successen, de verbeteringen en de toekomstvisie van de Edese gebieden gekoppeld aan de gebiedsagenda's en waar u als grote en kleine maatschappelijke organisaties duidelijk van meerwaarde kunt zijn.

lees meer