Inloggenwachtwoord vergeten?
<< terug naar het overzicht

ZorgPlus GGZ

ZorgPlus is een GGZ organisatie voor ambulante begeleiding aan jeugd en volwassenen met zowel enkelvoudige psychiatrische problematiek, als met dubbel- en triple diagnoses (psychiatrie / verslaving / LVG / forensisch). Wij hanteren geen contra-indicaties, dus iedereen is welkom.
De begeleiding wordt uitgevoerd door HBO opgeleide ambulant begeleiders met jarenlange ervaring in de psychiatrie/VG. De kwaliteit van zorg borgen wij door de problematiek van de cliënt te matchen met de expertise van de begeleider, die in duo’s binnen een casus werken. Onze begeleiders wonen in de regio waar ze werken.
Het Expertise team, onder leiding van een psycholoog, geeft inhoudelijke gevraagde en ongevraagde coaching aan begeleiders en toetst en borgt hierdoor de inhoudelijke kwaliteit van zorg.
Een cliëntmanager begeleid de ‘start zorg’ fase en voert een intakegesprek met de cliënt om goed zicht te krijgen op de psychiatrische problematiek en de invloed hiervan op de hulpvraag .