Inloggenwachtwoord vergeten?
<< terug naar het overzicht

Stichting Milieuwerkgroepen Ede

Stichting Milieuwerkgroepen Ede komt op voor natuur, landschap en milieu in de gemeente Ede. Op allerlei manieren spannen we ons in om ontwikkelingen ‘groen’ bij te sturen. Dit doen wij door het bevorderen van activiteiten ter bescherming van natuur, landschap en milieu en het tegengaan van aantasting van natuur, landschap en milieu in de gemeente Ede. Daarnaast geven wij voorlichting en informatie over en ondersteunen acties ten behoeve van het bevorderen van natuur, landschap en milieu in de gemeente.