Inloggenwachtwoord vergeten?
<< terug naar het overzicht

Stichting Samenstede

Missie
Samenstede is een maatschappelijke organisatie die zich inzet om de leefbaarheid en de ontplooiingskansen van de inwoners van Ede te vergroten. Onze motto is daarom “samen bereiken we meer”
Dit uit zich in het uitgebreide aanbod aan diensten, cursussen en activiteiten voor jong en oud. Samenstede is een professionele organisatie die als maatschappelijk ondernemer samen met burgers, instellingen, bedrijven en gemeente vorm en inhoud geeft aan alle vraagstukken die leeft binnen de gemeenschap.
Visie:
De samenleving waarin mensen opereren wordt steeds omvangrijker en complexer, zowel werkelijk als virtueel. De mogelijkheden om met dat alles kennis te maken en de kansen die dat biedt, worden steeds groter. Denk daarbij onder andere aan ontwikkelingsmogelijkheden, mobiliteit, ontmoeting met andere culturen en ideeën.
Met onze deskundige en vrijwilligers bieden wij gelegenheid aan jongeren en ouders om samen deel te nemen aan het arbeidsproces en het maatschappelijk leven.
We richten ons met onze activiteiten op jongeren, volwassenen en ouderen, ongeacht