Inloggenwachtwoord vergeten?
<< terug naar het overzicht

Present Ede

Vrijwillige inzet van groepen als cadeau voor een ander

Als vrijwilligersmakelaar biedt Present Ede groepen burgers de mogelijkheid om een zinvolle en goed bestede dag te beleven door zich in te zetten tijdens klusprojecten of sociale activiteiten.

De vrijwilligers bepalen zelf wat ze willen geven aan tijd en talent, Present Ede zorgt voor een geschikte hulpvraag in samenwerking met maatschappelijke organisaties.

Present Ede begeleidt de groepen vrijwilligers in de voorbereiding, uitvoering en afronding van de projecten. Hierdoor is het project voor de betreffende groep meestal een positieve ervaring en is de eenmalige inzet echt ondersteunend aan bestaande hulpverleningstrajecten.
Hulpverleners kunnen online de hulpvraag van hun cliënt indienden. Criteria zijn: onvoldoende sociaal netwerk, onvoldoende lichamelijke/psychische gezondheid, ontoereikende financiën.

De missie van Present Ede is een maatschappelijke beweging op gang brengen waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.