Inloggenwachtwoord vergeten?
<< terug naar het overzicht

Stichting Betach

Wij stellen ons als doel, mee te helpen aan de verbetering van de levenskwaliteit van normaal tot hoogbegaafde kinderen en (jong)volwassenen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis), orthopedagogische- en psychische noden. De stichting tracht haar doel te bereiken door het aanbieden van naschoolse opvang, dagbesteding en door het aanbieden van begeleide- / beschermde woonplekken.

We bieden activiteiten en woonbegeleiding aan, waarbij de relaties tussen mensen, dieren en natuur centraal staan. Het verzorgen van dieren en het contact hebben met dieren en mensen, zijn voor ons aanknopingspunten om op een laagdrempelige en deskundige wijze te werken aan doelen op psychologisch en sociaal vlak.


We bieden vanuit een persoonlijke betrokkenheid een warme, veilige (woon)plek voor deze kinderen en (jong)volwassenen en bieden zo nodig steun aan de mantelzorger. Op deze plek worden de zorgvragers ondersteund in het verkrijgen van meer sturing op, en verantwoordelijkheid in, hun leven.