Inloggenwachtwoord vergeten?
<< terug naar het overzicht

Stichting De Instap

Stichting De Instap is een vrijwilligersorganisatie die een Huisvesting Plus Programma aanbiedt aan ex-gedetineerden en mensen met complexe problematiek.
De Instap heeft als missie ex-gedetineerden een soepele overgang van detentie naar de maatschappij te bieden, zodat ze in staat zijn een maatschappelijk geaccepteerd bestaan op te bouwen, zonder overlast gevend en/of recidiverend gedrag.

Tevens is het onze missie om opvang te bieden aan personen die door hun complexe en vaak gestapelde problematiek (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig te functioneren, waardoor er mogelijk overlast gevend of crimineel gedrag gaat ontstaan

De Instap is een organisatie die regelarm, flexibel en snel is en daarnaast opvang biedt direct na detentie en maatwerk levert. Omzien naar elkaar is onze inspiratiebron. Dus lopen we op met de mensen die ons (even) nodig hebben.