Inloggenwachtwoord vergeten?
<< terug naar het overzicht

ASDE adviesraad sociaal domein Ede

De ASDE adviseert burgemeester en wethouders van de gemeente Ede gevraagd en ongevraagd over voorgenomen beleid en de uitwerking daarvan op het gebied van het sociaal domein. De ASDE bestaat uit een groep inwoners van Ede, die dit advieswerk op vrijwillige basis doen. Vanuit verschillende invalshoeken komt de ASDE tot een gedegen en afgewogen advies. De ASDE is onafhankelijk en adviseert altijd vanuit het perspectief van de inwoner. De ASDE wil zo bijdragen aan de totstandkoming en evaluatie van gemeentelijk beleid in het sociaal domein, opdat recht gedaan wordt aan de inwoners van Ede. Alle inwoners doen ertoe en moeten in staat gesteld worden mee te doen en te participeren in de samenleving. Om deze taak goed uit te voeren is een levendig netwerk van inwoners en maatschappelijke organisaties voor de ASDE van groot belang.

De ASDE heeft geen bevoegdheden voor het afhandelen van klachten, bezwaarschriften of andere individuele zaken.