Inloggenwachtwoord vergeten?
Je bent hier:
  1. Home
  2. Bijeenkomsten
  3. Webinar: Fondsenwerving in tijden van crisis
< terug naar alle bijeenkomsten

Webinar: Fondsenwerving in tijden van crisis

In deze bijzondere tijd zijn er leden van MNE die het drukker hebben dan normaal. Anderen werken op halve kracht en weer anderen hebben tijdelijk hun deuren gesloten. Erg verschillende situaties dus.  Daarom hebben we een aantal leden gebeld en gevraagd waar we als Maatschappelijk Netwerk Ede op het gebied van kennis in kunnen bijdragen nu we elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten. 

De antwoorden waren erg divers maar financiën en fondsenwerving werden een aantal keren genoemd. Want ook straks, na deze coronacrisis, zijn er voldoende financien nodig om weer te gaan draaien. 

Gelukkig zijn er allerlei manieren om toch een 'ontmoeting' en 'kennisoverdracht' te organiseren. Op dinsdag 30 juni 2020 organiseren we van 13.00 tot 14.00 uur ons eerste MNE webinar met als onderwerp 'Fondsenwerving in tijden van crisis'. 

Webinar 'Fondsenwerving in tijden van crisis'.

De gevolgen van de coronamaatregelen raken ons allemaal. Het beïnvloedt de manier waarop we ons werk kunnen doen, hoe we met elkaar omgaan en wat wel kan en wat nu niet kan. Het raakt ook de manier waarop we inkomsten werven voor onze projecten. Want ook overheden, bedrijven, kerken, fondsen en particulieren worden getroffen. Dit kan invloed hebben op hun geefgedrag. Er is voor het werven van inkomsten geen ‘gouden formule’, en ook nu is er geen Handboek Soldaat dat antwoord geeft op alle vragen. Maar je kunt wel een aantal stappen zetten om je inkomsten te maximaliseren. Tijdens dit webinar gaan we daar dieper op in. Na het volgen van dit webinar heb jij minimaal twee dingen opgeschreven waar je mee aan de slag kunt voor de fondsenwerving voor jouw project(en).

Gerald van Dijk - Grantiou Fondsenwerving

Dit webinar wordt verzorgd door Gerald van Dijk. Hij is zelfstandig fondsenwerver en heeft voor verschillende organisaties mogen werken zoals: Dorcas, HGJB, SchuldHulpMaatje, Albert Schweitzer Fonds, Groot Nieuws Radio, Ronald McDonald Kinderfonds, Villa Pardoes, Stichting Present en anderen. 

‘Het werven van inkomsten is onlosmakelijk verbonden met je missie’ aldus Gerald. ‘Het gaat daarbij niet alleen om het werven van geld, maar alles wat bijdraagt aan je missie. Dus ook producten, materialen, expertise, netwerk en tijd’. Wat Gerald drijft is maatschappelijke organisaties helpen hun inkomstenstroom te optimaliseren zodat zij daarmee in staat zijn hun ambities om te zetten in resultaat. Meer informatie over Gerald en Grantiou Fondsenwerving vind je op zijn website www.grantiou.nl

Dit webinar wordt in eerste instantie georganiseerd voor de leden van het Maatschappelijk Netwerk. Daarnaast is er plek voor 10 niet-leden. Aanmelden kan via het formulier hieronder. Wanneer je je hebt ingeschreven ontvang je maandag 29 juni 2020 een e-mail met daarin een link naar het webinar.