Inloggenwachtwoord vergeten?
< terug naar alle activiteiten

Netwerkbijeenkomst: De kracht van diversiteit

Gelijkwaardigheid en diversiteit zijn zeer actuele thema's. Ze staan centraal tijdens onze derde netwerkbijeenkomst van 2019 op 19 september.  Op het gebied van gelijkwaardigheid worden en voelen grote groepen in onze samenleving zich achtergesteld, of hooguit getolereerd. Op het gebied van diversiteit zijn bijvoorbeeld onze teams, organisaties, instellingen en stichtingen in het sociaal domein te vaak eenzijdig van menselijke samenstelling. Willen we een krachtige (Edese) samenleving met elkaar creëren, dan moeten we alleen al deze twee zaken wezenlijk anders met elkaar invullen. Vanuit een aantal basale waarden en vanuit gevariëerde teams.

'Willen we onze kijk op diversiteit wezenlijk veranderen, dan zal er vanuit gelijkwaardigheid gedacht, gesproken én gewerkt moeten worden'. (citaat van Jos Artz) 

Diversiteit speelt op veel gebieden

Daarom vinden we het vanuit Maatschappelijk Netwerk Ede belangrijk om dit thema met elkaar op en aan te pakken. En diversiteit zien we breed. Denk aan leeftijd, sekse, cuturele achtergrond, arm/rijk, intelligentieniveau, vaardigheden, ervaring, arbeidsjaren, cliënt/sociaal professional etc. Voor dit thema is een krachtig, visionair en gepokt en gemazelde spreker nodig en die hebben we gevonden in de persoon van Jos Artz.

Over spreker Jos Artz

Jos heeft een geweldig ontwikkelingspad bewandeld. Van begeleider in de zorg, tot zorgmanager, manager diversiteit en schrijver. Hij was adviseur van Eberhard van der Laan en Staatssecretaris (van VWS) Paul Blokhuis heeft zijn boek 'De blauwe biotoop' gerecenseerd. Vanuit ArtzAdvies jaagt hij in tal van Nederlandse gemeenten diversiteitsprogramma's aan. Met als kroon het VARIIS-programma voor het sociaal domein van de gemeente Apeldoorn. Dit programma stimuleert het werken vanuit gelijkwaardigheid en waardering voor diversiteit. Het programma kent een vijftal uitgangspunten:

1. Iedereen is uniek
2. Iedereen is gelijkwaardig
3. Diversiteit als meerwaarde
4. Behoud van eigen identeit als voorwaarde
5. Van hieruit duurzaam en krachtig verbonden zijn met uw doelgroep binnen onze samenleving 

Daarnaast staat Jos vijf veranderingen voor om echt verandering te brengen in hoe wij met elkaar omgaan met diversiteit. Daar neemt hij ons 19 september in mee en na zijn presentatie ruimen we tijd in om hier met elkaar van gedachten over te wisselen. Daarmee ziet ons programma er alsvolgt uit:

Programma netwerkbijeenkomst

14.45 Inloop in het Edese Raadhuis
15.15 Welkom en opening
15.20 Presentatie ‘De kracht van diversiteit’ door Jos Artz
16.15 Plenair in gesprek over het thema
16.25 Twee pitches
16.30 Afsluiting en netwerkborrel
17.45 Afronden en laatste handen schudden

Locatie: Raadszaal in Raadhuis | Bergstraat 4 | 6711 DD | Ede

We kijken er naar uit u te mogen ontmoeten in de Raadszaal. Uw vragen kunt u stellen aan projectleider Matthijs Vertegaal via info@maatschappelijknetwerkede.nl of 06-46298456.

Toegang:
Gratis voor organisaties die voor het eerst aan een netwerkbijeenkomst deelnemen tot 2 personen
Gratis voor leden met twee personen (komt u met extra personen dan betaalt u € 25 p.p. die extra komt).
- € 25,- p.p. voor organisaties die eerder aan één van onze netwerkbijeenkomsten hebben deelgenomen en nog geen lid zijn.