Inloggenwachtwoord vergeten?

Activiteiten

Netwerkbijeenkomst: Sterk netwerken

Op deze jubileumeditie van ons netwerk komt Ralf Fleuren van Bliqsem een inspirerende netwerksessie verzorgen over gestructureerd en structureel werken aan je netwerk. Tijdens het etentje kun je het geleerde meteen toepassen in de praktijk.

meer info

Netwerkbijeenkomst: Samenlevingsopbouw

Tijdens de netwerkbijeenkomst van Maatschappelijk Netwerk Ede op dinsdag 21 juni gaan we aan de slag met het thema: SAMENLEVINGSOPBOUW. Mariël van Pelt en Yara Noordewier van Movisie komen naar Lunteren om ons alles te vertellen over dit onderwerp en ons aan het werk te zetten. We starten met een stukje geschiedenis en gaan daarna met elkaar aan de slag tijdens een interactieve workshop.

meer info

Netwerkbijeenkomst: De reis naar voldoende vrijwilligers

Lucas Meijs, hoogleraar vrijwilligerswerk aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit, neemt ons op 31 maart 2022 mee op reis naar de toekomst van vrijwillige energie. Hoe maken we als samenwerkende organisaties vrijwillige energie toegankelijk, duurzaam en circulair zodat we nu én in de toekomst voldoende vrijwilligers hebben?

meer info

Netwerkbijeenkomst: Waardevolle verbindingen maken

In onze dagelijkse werkzaamheden en contacten die we maken gaat het vaak om de juiste verbinding, de juiste match. Als die eerste match er is en die is goed, dan ga je verder in het contact of in de samenwerking. Voor eenieder zal dit bekent voorkomen. Je hebt nogal wat contacten. Met je vrijwilligers, met een sponsor of donateur, met iemand van de overheid of onderwijs. Je merkt gewoon dat je met de ene persoon een makkelijke klik hebt en dat dat met een andere persoon heel lastig kan zijn. Toch hoeft dit niet te betekenen dat je dan niet kunt samenwerken. Om inzicht te krijgen in de overeenkomsten en verschillen in communicatie stijl en gedrag neemt Ramona Burgers van TraineesPoint ons mee in de wereld van het DISC profiel.

meer info

Online inspiratiesessie: De kunst van het betrekken van bedrijven bij jouw organisatie

Op donderdag 17 juni 2021 van 13.00 tot 14.00 uur organiseren we een online inspiratiesessie met het thema 'de kunst van het betrekken van bedrijven en hun medewerkers bij jouw organisatie'. Deze online bijeenkomst is bedoeld voor organisaties die kansen zien in een samenwerking met het bedrijfsleven. Ook organisaties die al samenwerken met het bedrijfsleven maar hier meer uit willen halen zijn van harte welkom. De sessie bevat voldoende tips om direct mee aan de slag te gaan.

meer info

Online inspiratiesessie: Van lijden naar leiden

Al tienduizenden mensen zijn geraakt, geïnspireerd en gemotiveerd door Joseph Oubelkas. Een spreker wiens naam wellicht niet gelijk een belletje doet rinkelen maar die je, na het aanhoren van zijn bizarre levensverhaal, niet snel weer zult vergeten.

meer info

Webinar: Aanpak van eenzaamheid (onder jongeren)

Iedereen voelt zich weleens eenzaam of alleen. Wat is eenzaamheid precies en wanneer is eenzaamheid een probleem?

meer info

Webinar: Motiveren én behouden van vrijwilligers

In deze bijzondere tijd merken organisaties dat het lastiger is om vrijwilligers te motiveren en behouden. Door de Coronacrisis is bepaald vrijwilligerswerk bijvoorbeeld niet meer mogelijk of aan verandering onderhevig. En hoe houd je die waardevolle vrijwilligers dan toch aan jouw organisatie verbonden?

meer info

Webinar: Fondsenwerving in tijden van crisis

In deze bijzondere tijd zijn er leden van MNE die het drukker hebben dan normaal. Anderen werken op halve kracht en weer anderen hebben tijdelijk hun deuren gesloten. Nu we fysiek niet bij elkaar kunnen komen hebben we een aantal leden gebeld en gevraag waar behoefte aan is m.b.t. kennis.

meer info

Netwerkbijeenkomst wordt verplaats i.v.m. Coronavirus!

Aangezien wij 100 (inclusief bediening etc.) personen samenbrengen tijdens onze netwerkbijeenkomst hebben wij samen met CSG Het Streek moeten besluiten de netwerkbijeenkomst van 19 maart niet te laten doorgaan. Dit in verband met de landelijke richtlijnen rond het Coronavirus. Deze netwerkbijeenkomst schuift daarom door naar een datum dat het weer binnen de regelgeving valt. De gemeente Ede bruist van de natuur. Ede is de gemeente met het grootste oppervlakte bosgebied van Nederland. Met 1001 pareltjes om te bezoeken. De Hoge Veluwe, Het Wekeromse Zand, Het Edese-, Lunterse-, Bennekomse- en Otterlose (buurt)Bos, de Ginkelse Heide, de Goudsberg, het Middelpunt van Nederland en ga zo maar door. Tijdens onze volgende netwerkbijeenkomst willen we de mogelijkheden van de Edese natuurwaarden voor het Edese Sociaal Domein in de spotlight zetten. We zijn deze middag vanaf 14.45 (inloop) te gast in het opvallende gebouw van CSG Het Streek aan de Zandlaan in Ede.

meer info

Netwerkbijeenkomst: De kunst van het luisteren

Donderdag 21 november vindt onze vierde netwerkbijeenkomst van 2019 plaats in Congrescentrum Het Hart. Het bruisende middelpunt van de Hartenberg. Het thema is 'De kracht van luisteren'. Luisteren kwam als kernkwaliteit naar boven in de thema's van onze vorige twee netwerkbijeenkomsten. De inzet van levenservaring en de kracht van diversiteit. Goed luisteren naar de inwoners van de gemeente Ede waar we ons iedere dag voor inzetten, zorgt ervoor dat we vanuit het sociaal domein er op de juiste manier voor ze kunnen zijn, of met hen in actie kunnen komen. Maar luisteren heeft net zo goed betrekking op uzelf en uw team. Onze spreker is Henk Timmerman. Eén van de luisterspecialisten van Vanbinnenuit. Het bureau van Harry van de Pol. O.a. de schrijver van het boek Harthorend. We kijken uit naar uw komst!

meer info

Netwerkbijeenkomst: De kracht van diversiteit

Onze derde netwerkbijeenkomst van 2019 storten we ons met elkaar in het thema diversiteit. Dit doen we met onze spreker Jos Artz. Jos is een zeer bevlogen mens en diversiteitsprofessional. Hij is schrijver van het boek 'De blauwe biotoop', oprichter van de VARIIS-methode, oud-adviseur van wijlen Eberhard van der Laan, oud-zorgmanager. Maar en dat is voor ons van belang vooral aanjager van het inzetten en met resultaat benutten van diversiteit in tal van Nederlandse gemeenten. 19 september ontvangen we hem en u met open armen in de Raadszaal van het Raadhuis in Ede.

meer info

Netwerkbijeenkomst: De inzet van levenservaring in het sociaal domein

Personen met een rijke levenservaring en ervaringsdeskundigen zijn overal te vinden in het Edese sociaal domein. Vanwege hun unieke ervaring, kennis en reflectie op hun situatie kunnen zij van meerwaarde zijn voor de Edenaren waar zij zich op professionele of vrijwillige basis voor inzetten. Vanuit een stuk herkenning en erkenning. Daarom gaan we ons tijdens de volgende netwerkbijeenkomst van Maatschappelijk Netwerk Ede over dit onderwerp buigen. We ontmoeten elkaar op donderdag 6 juni vanaf 14.45 in het Atrium van Cultura. U bent van harte welkom!

meer info

Netwerkbijeenkomst: Resultaat telt!

Na een uitermate succesvolle en verbindende netwerkavond met MKB Valleiregio eind vorig jaar is het tijd voor de volgende netwerkbijeenkomst van Maatschappelijk Netwerk Ede. Jullie zijn van harte welkom op donderdagmiddag 21 maart in het Westhoffhuis in Lunteren. Vanaf 14.45 staat de koffie klaar en het programma start om 15.15. We focussen dit keer met elkaar op het resultaat van onze inspanningen. Welk effect hebben we en welk verschil maken we iedere dag in het leven van onze klanten, cliënten, leden, vrijwilligers, of bezoekers en de mensen die om hen heen staan.

meer info

Netwerkbijeenkomst: Verbindingsavond met MKB-Valleiregio

Ja, u heeft het goed gezien. De volgende netwerkbijeenkomst van Maatschappelijk Netwerk Ede organiseren we samen met businessclub MKB-Valleiregio. En ditmaal niet een netwerkmiddag, maar een netwerkavond. Deze gezamenlijke avond organiseren we voor u op donderdag 29 november vanaf 19.30 in het Atrium van de Christelijke Hoeschool Ede. Centraal staat het beste uit twee werelden: het Sociaal Domein én het bedrijfsleven. Want reken maar dat we veel van elkaar kunnen opsteken. U komt toch ook? Zo ja, meld u dan hier gelijk aan voor deze avond.

meer info

Netwerkbijeenkomst: Het benutten van netwerken in het sociaal domein

Donderdag 20 september staat de 14e netwerkbijeenkomst van Maatschappelijk Netwerk Ede op het menu met als prachtige locatie: De congreszaal van 50|50 hotel Belmont. Het benutten van netwerken in het sociaal domein staat centraal. Of het nu grote, kleine, formele, informele, of specialistische netwerken zijn. Ze hebben ieder hun eigen meerwaarde en belang. We hebben diverse sprekers uitgenodigd om te vertellen over hun netwerk. Denken en handelen vanuit netwerken, of communities is helemaal van deze tijd. Het helpt je organisatiedoelen vorm te geven, aan naamsbekendheid te winnen, projecten op de kaart te zetten, expertise op te bouwen en niet in de laatste plaats professionele relaties op te bouwen.

meer info

Netwerkbijeenkomst: alleen + iemand = samen?!

7 juni vindt de volgende netwerkbijeenkomst van Maatschappelijk Netwerk Ede vanaf 14.45 plaats in de Raadszaal van het Raadhuis in Ede. Centraal staat het thema 'Eenzaamheid'. Meer dan 40% van onze medemens geeft aan eenzaam te zijn, waarvan 10% in ernstige tot zeer ernstige mate. In de gemeente Ede is veel gaande op dit gebied en daarom goed om hier met elkaar aandacht aan te besteden tijdens deze netwerkbijeenkomst. Kom ook, denk mee, leer en ontmoet!

meer info

Netwerkbijeenkomst: Het Hart van de FoodValley

Deze netwerkbijeenkomst van Maatschappelijk Netwerk Ede staat volledig in het teken van de maatschappelijke kant van de FoodValley. Ofwel de verbindende kracht van eten. In de regio Ede zijn we goed in 'Food' en daar mogen we trots op zijn! 15 maart zoomt Anne Otten, coördinator Food van het cluster Gezond & Bewust van de Gemeente Ede met ons in op de kracht van eten voor de Edese samenleving. En met alle deelnemers gaan we elkaar inspireren door onze ervaringen en successen te delen rond de inzet van eten in het Edese sociaal domein. Het sociaal domein is wat ons betreft het Hart van de FoodValley!

meer info

Netwerkbijeenkomst: Maak van Edenaren eigenaren

Op donderdagmiddag 23 november bent u van harte welkom bij de elfde netwerkbijeenkomst van Maatschappelijk Netwerk Ede. Deze vindt plaats in Zalencentrum de Brink in Bennekom en start vanaf 14.45 uur. Naast het netwerken buigen we ons tijdens het inhoudelijke programma over het thema ‘Maak van Edenaren eigenaren’. De volgende vraag staat centraal: Hoe kunt u de stem van de Edenaar, burgerinitiatieven en/of uw klanten onderdeel maken van de dagelijkse werkpraktijk én de strategische beleidsvorming van uw organisatie? Of uw organisatie nu op vrijwilligers of professionals draait. Spreker is specialist David Wijnperle.

meer info

Netwerkbijeenkomst: In gesprek met de Edese gebiedsmanagers

Op 21 september staat de volgende netwerkbijeenkomst gepland in het gebouw van Ana Upu in Lunteren. We krijgen de Edese gebiedsmanagers op bezoek, dus we verwachten een goed gevulde zaal! Voor elk van de vier Edese gebieden is sinds twee jaar een gebiedsagenda opgesteld met speer- en aandachtspunten voor het betreffende gebied. De Edese gebiedsmanagers gaan graag met u in gesprek over de successen, de verbeteringen en de toekomstvisie van de Edese gebieden gekoppeld aan de gebiedsagenda's en waar u als grote en kleine maatschappelijke organisaties duidelijk van meerwaarde kunt zijn.

meer info

Netwerkbijeenkomst: De Waarde(rings)carousel

Donderdagmiddag 1 juni bent u vanaf 14.45 van harte welkom in ROC A12 voor de negende netwerkbijeenkomst van Maatschappelijk Netwerk Ede met als thema: De Waarde(rings)carousel. Naast de ruime mogelijkheid om als maatschappelijke organisaties van de gemeente Ede elkaar te ontmoeten en te netwerken worden u drie uitdagende deelsessies aangeboden. De deelsessies worden tegelijkertijd aangeboden en u bent in de gelegenheid er twee te volgen op basis van uw interesse. De deelsessies staan in het teken van meerwaarde, waardecreatie, impact meting en waardering, dus meld u aan en stap ook in de Waarde(rings)carousel!

meer info

Netwerkbijeenkomst: Dit mis ik in de gemeente Ede!

Maatschappelijk Netwerk Ede kan terugkijken op een mooi 2016. U hebt onze netwerkbijeenkomsten met veel van u bezocht en we hebben in onze missie om maatschappelijk Ede krachtiger te verbinden daarmee stappen vooruit gezet. 16 maart bent u vanaf 14.45 welkom bij onze volgende netwerkbijeenkomst in Het Kernhuis. Centraal staat wat u met elkaar mist in de gemeente Ede en waar dus kansen liggen.

meer info

Netwerkbijeenkomst: Ontmoet de organisatie van je dromen!

Onze netwerkbijeenkomst op donderdag 8 december 2016 staat helemaal in het teken van ontmoeting. Via het geavanceerde MeetMatchsysteem ontmoet u de voor u meest interessante deelnemers van de netwerkbijeenkomst in korte en krachtige speeddates. U bent vanaf 14.45 uur welkom in Bethanië en ons programma start officieel om 15.15 uur. Dit wilt u niet missen!

meer info

Netwerkbijeenkomst: Creatie van participatie

Participatie is een krachtig bindmiddel binnen de gemeente Ede. Het waarborgt de kwaliteit van leven van kwetsbare en draagkrachtige burgers. Het is voor de doelgroep waar jouw organisatie zich voor inzet ongetwijfeld ook van toegevoegde waarde en dus voor jouw organisatie relevant! Participatie creëer je niet alleen, participatie doe je samen. Tijdens de netwerkbijeenkomst van 29 september in het Westhoffhuis in Lunteren staat dit boeiende onderwerp centraal en gaan we de handen inéén slaan voor meer participatie in Ede!

meer info

Netwerkbijeenkomst: Verandering doet leven!

Er waait een stevige wind van verandering door het sociale domein in Ede. Ook uw organisatie kan daar niet om heen en hopelijk wil het dat ook niet. Deze netwerkbijeenkomst hebben we een bijzondere workshop voor jullie in petto gegeven door Marije Stoltenborgh van het zeer verfrissende 2KNOWHOW. Zij geeft ons een Workshop teamontwikkeling en verandermanagement, want 'Verandering doet leven!' Schrijf u nu in voor weer een nieuwe netwerkbijeenkomst, ditmaal een half uurtje eerder dan u van ons gewend bent.

meer info

Netwerkbijeenkomst: Motivatie en overtuiging

Op dinsdag 9 februari zijn we te gast bij ROC A12 in Ede via 'UPGRADE' één van de leden van Maatschappelijk Netwerk Ede. Zij zijn praktijkopleider voor bedrijven, organisaties en particulieren uit de regio en werken nauw samen met ROC A12. U bent welkom wederom uw netwerk uit te komen breiden en te verdiepen tijdens deze netwerkbijeenkomst. Spreekster Laura van Doorn van Kerngroep stelt je scherp als het aankomt op de drijfveren achter al jouw inspanningen. Je motivatie en overtuiging(en). Dus kom, ontmoet, leer en benut Maatschappelijk Netwerk Ede.

meer info

Netwerkbijeenkomst: Zien en gezien worden!

Op donderdag 26 november vindt de derde netwerkbijeenkomst van Maatschappelijk Netwerk Ede plaats in wijkcentrum De Velder in Ede. Het wijkcentrum is een bron van ontmoeting in de wijk Ede-Veldhuizen. Van de internationale kookclub, tot dansavonden en een huiskamer voor tieners. Spreekster van vandaag is Anneke Krakers van Welzijn Nederland en schrijver van het boek voor sociaal professionals 'Hier sta ik voor!'.

meer info

Netwerkbijeenkomst: Netwerken is net werk!

Ditmaal is Maatschappelijk Netwerk Ede met haar netwerkbijeenkomst te gast in de Christelijke Hogeschool Ede. Onze eigen Angelique Ottens neemt ons mee in de kneepjes van het netwerken. We krijgen uitleg over drie centrale vragen. Hoe bereid je je voor op een netwerkbijeenkomst? Hoe gedraag je je tijdens een netwerkbijeenkomst? En wat doe je na het netwerken? Dan blijkt opeens dat netwerken echt loont als je er in deze drie fasen goed werk van maakt. Natuurlijk is er ruim de tijd voor ontmoeting van elkaar!

meer info