Inloggenwachtwoord vergeten?
<< terug naar het overzicht

CenSere Ondersteuning op Maat. Professioneel Mentorschap met een maatschappelijke missie.

Mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel voor volwassenen. Vaak in combinatie met Bewindvoering. Soms kunnen mensen niet goed (meer) voor zichzelf zorgen of opkomen. Een mentor is dan een vertrouwenspersoon. Zij denkt, beoordeelt en beslist mee over belangrijke zaken (verpleging, verzorging, behandeling & begeleiding) in iemands leven. De mentor adviseert over persoonlijke belangen en neemt indien nodig besluiten, als iemand dat zelf niet (meer) of slechts gedeeltelijk kan. De mentor wordt benoemd door de rechter en rapporteert en legt ook verantwoording af aan de rechter.
CenSere Ondersteuning op Maat, kan het professioneel mentorschap voor u of voor u cliënt deskundig en op maat verzorgen. CenSere is een jonge en kleinschalige onderneming, met persoonlijke aandacht voor de cliënt. Benoemd en erkend door de rechtbank.